دانشگاه
۲۸/آب‍/۱۳۹۷ اولویت های پژوهشی سال تحصیلی 98-1397 مهرالبرز اعلام شد

به گزارش معاونت پژوهش و همکاری های علمی؛ پیرو مصوبه جلسه 37 شورای پژوهشی در خصوص دریافت نظرات بخش های مختلف سازمانی موسسه در خصوص بازنگری اولویت های ...

...
دانشگاه
۲۸/آب‍/۱۳۹۷ اولین کارگاه آموزش مقاله نویسی پژوهشی گروه آموزشی مدیریت پروژه و ساخت در نیمسال اول 98-1397 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مهرالبرز، روز دوشنبه 28 آبان ماه جلسه ای توجیهی و آموزش مقاله نویسی پژوهشی ویژه دانشجویان گروه مدیریت پروژه و ساخت و مهندسی عمرا ...

...
دانشگاه
۲۸/آب‍/۱۳۹۷ 13 الی 15 اسفند ماه؛ دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران

13 الی 15 اسفند ماه؛ دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران ...

...
دانشگاه
۲۸/آب‍/۱۳۹۷ 13 الی 15 اسفند ماه؛ دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران

13 الی 15 اسفند ماه؛ دوازدهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران ...

...
university
۲۸/آب‍/۱۳۹۷ Is this a new type of jellyfish in the Indian Ocean?

Strange discovery: This mysterious new creature's been spotted on the bottom of the Indian Ocean -- it's been described by the diving team as an "ext ...

...