با دانشکده های مهر البرز آشنا شوید بصورت کامل شما را با جزئیات دانشکده ها آشنا خواهیم کرد . . .
درباره رشته مدیریت بازرگانی - بازاریابی

هدف از این رشته عبارت است از آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات متخذه. در این دوره دانشجویان با فراگیری نظریه های نوین مدیریت بازرگانی قادر خواهند شد تا به عنوان محقق به پژوهش پرداخته و با تجزیه و تحلیل تخصصی مسائل مدیریتی به اداره موفقیت آمیز سازمان ها کمک نمایند.
گرایشهای مختلف در مقطع کارشناسی ارشد
این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش‌های مختلفی می باشد که بر اساس آخرین تغییرات (مصوبه مورخه 24 تیر 1394 شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی) عبارتند از: بازاریابی ، بازرگانی بین المللی* ، تجارت الکترونیکی ، مدیریت استراتژیک ، بازرگانی داخلی و کارآفرینی. تا پیش از این گرایشهای مالی، بیمه و تحول نیز جزو گرایشهای رشته بازرگانی بود. در سرفصل های موجود در سایت وزارت علوم نام این رشته بازرگانی بین المللی ذکر شده اما در دفترچه کنکور ارشد 95 با نام بازاریابی بین المللی پذیرش صورت گرفته است. 

کاربرد این رشته در جامعه

کاربردی بودن رشته نیاز روزافزون کسب و کارهای کوچک و متوسط و بزرگ به این رشته تقاصای رو به افزایش موسسات و شرکتها برای جذب متخصصان ابن رشته زمینه کاری بسیار گسترده

امتیازات طلایی تحصیل در مهر البرز
کلاس مجازی و نمونه محتوا این رشته را بررسی کن

نمونه محتوای الکترونیکی درس: مديريت انتقال تکنولوژي - دکتر مختارزاده ( نمونه محتوا)

  • نمونه محتوای الکترونیکی درس : منابع انسانی- دکتر خدایار ابیلی ( تولید محتوا )
  •  
  • نمونه محتوای الکترونیکی درس: یادگیری الکترونیکی - دکتر رحیم عبادی (نمونه محتوا)

 

  •