با دانشکده های مهر البرز آشنا شوید بصورت کامل شما را با جزئیات دانشکده ها آشنا خواهیم کرد . . .
درباره رشته مالی گرایش بانکداری

اشنا سازی دانشجویان با مسایل مالی

  • اشنایی با مسایل و فعالیتهای بانکها، بیمه ها و لیزینگها در کشور
  • مهارت یابی در مدیربت علمی ریسکها در نطام بانکی
  • اشنایی با نهادهای مالی جدید در کشور نطیر موسسات تامین سرمایه و صندوقهای سرمایه گذاری و نهادهای مالی و بانکی بین المللی

کاربرد رشته:

  • این رشته در موسسات مالی ، سازمانها و شرکتها به ویژه انواع نهادهای مالی مانند بانکها، بیمه ها شرکتهای سرملیه گداری و صندوقهای سرمایه گذاری کاربرد دارد

امتیازات خاص رشته

  • نو و جدید بودن ان
  • بازار کار بسیار خوب
  • کاربردی و عینی بودن آن
  • گستردگی سازمانها و نهادهای نیازمند متخصصان این رشته

 

کاربرد این رشته در جامعه

امتیازات طلایی تحصیل در مهر البرز
مشاهده برنامه درسی و جدول شهریه