این موسسه چه برنامه هایی در جهت افزایش توان مهارتی دانشجویان و حوزه های غیر آموزشی دارد ؟
مهرالبرز برنامه ای برای برگزاری دوره های دکتری دارد ؟
نحوه پرداخت شهريه دانشجويان در موسسه آموزش عالي مهر البرز چگونه ميباشد ؟
شهريه تحصيل در موسسه آموزش عالي مهر البرز چگونه ميباشد ؟
آیا عبارت مجازی و یا غیر حضوری در دانشنامه مدارک تحصیلی ذکر می شود؟
آیا گواهی موقت و یا دانشنامه به شخص دیگری غیر از دانش آموخته تحویل می گردد ؟
به عنوان دانشجوي مؤسسه مهرالبرز با چه سيستم هايي كار مي كنيم ؟
راههاي پاسخگويي به سوالات دانشجويان در مورد محتواي آموزشي به چه صورت مي باشد؟
آیا انجمن های علمی و شورای صنفی در این موسسه وجود دارد؟
آیا از توان و ظرفیت دانش آموختگان درموسسه استفاده می شود؟