هیئت موسس - موسسه مهر البرز
سيد علينقي خرازي ریاست هيئت موسس
خلاصه ای از فعاليتهای علمی ، پژوهشی و اجرائی

* تأليف، ترجمه كتب متعدد در زمينه روانشناسي تربيتي، مديريت آموزشي و سياست خارجي، تدوين ده‌ها مقالات فارسي و انگليسي و مجله‌هاي علمي و معتبر جهان

* نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد 68- 76

* وزير امور خارجه 76- 84