هیئت موسس - موسسه مهر البرز
حمیدرضا ربیعی عضو هیئت موسس
خلاصه ای از فعاليتهای علمی ، پژوهشی و اجرائی

تحقیقات میدانی و بررسی آموزش آنلاین در موسسه مهر البرز

کاظم قاضی زاده عضو هیئت موسس
خلاصه ای از فعاليتهای علمی ، پژوهشی و اجرائی

مقالات علمی چاپ شده در مجلات بین المللی