هیئت رییسه - موسسه مهر البرز
طاها منصوری معاون فنی و خدمات الکترونیکی
اسماعیل امتیاز معاون مالی و اداری
سجاد عبادی معاون دانشجویی-فرهنگی
Taha Mansouri Technical Assistant and Electronic Services